КАРТИЧКИ С ИМЕНАТА

на гостите

Картичките с имената на гостите за масите в ресторанта улесняват гостите за настаняването на сватбеното тържество. Всички тейбъл картички, които предлагаме са изработени на ефектни картони и съчетани с цветовете и темата на вашата сватба. Освен в класическа те могат да бъдат направени и с нестандартна форма.