ФУНИЯ С КОНФЕТИ

украсена

Фуния с конфети с индивидуална украса според цветовете, темата и дизайна на сватбата. Фуниите с конфети са пълни с жито и цветни сърца поставени в тишу хартия.